REGION: Rumunija najavila velika ulaganja u železničku infrastrukturu tokom 2024.

Rumunija će tokom 2024. u razvoj i modernizaciju železničke infrastrukture uložiti skoro 12 milijardi evra, a ove godine biće pokrenut niz značajnih projekata, prenosi portal intermodal-logistics.ro.

Među njima je nastavak radova u okviru projekata modernizacije započetih prethodnih godina, ali i početak novih radova, u skladu sa Investicionim planom razvoja saobraćajne infrastrukture za period 2021-2030. godine.

Ukupno će biti uloženo 5.900.000.000 leja (oko 11,77 milijardi evra) iz različitih izvora finansiranja, uključujući fondove EU i bespovratna evropska sredstva, sa ciljem podrške razvoju i modernizaciji železničke infrastrukture i doprinosu jačanju evropske interkonektivnosti u oblasti železničkog saobraćaja.

Prema navodima nadležnih, jedan od prioriteta za tekuću godinu pre svega je rehabilitacija i modernizacija nekih strateških železničkih linija, kao što je pruga CF Km 614-Simerija i pruga CF Brašov-Sigišvar.

Takođe, nastaviće se modernizacija linije CF Bukurešt Nord-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Frontiera, uključujući partiju 1 (povezanu sa mostom Gradistea preko reke Argeš). Tako će železnički saobraćaj biti ponovo uspostavljen na ovoj ključnoj trasi za nacionalnu povezanost.

Osim toga, biće započeta elektrifikacija i rehabilitacija pruge pruzi CF Kluž Napoka-Oradea-Episkopija Bihor, kao i modernizacija pruge CF Karansebeš-Temišvar-Arad.

Ovi projekti će doprineti ne samo poboljšanju infrastrukture, već i povećanju interoperabilnosti rumunske železničke mreže sa ostalim evropskim mrežama.

– Da bi se obezbedila bezbednost i sigurnost železničkog saobraćaja, u okviru projekata biće implementiran sistem ERTMS/ETCS nivoa 2 + GSM-R, po evropskim standardima. Time će se povećati i efikasnost i bezbednost kretanja vozova – saopštili su iz resornog ministarstva u Rumuniji.

Budući ciljevi su i nastavak i i završetak radova na liniji Kluž Napoka -Oradea-Episkopija Bihor, kao i početak novih projekata elektrifikacije, kao što su Darmanesti-Vicsani, Bukurešt Progresu-Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu Nord Granica, Konstanca-Mangalija i Radulešti-Đurđu.

U Rumuniji je trenutno elektrifikovan ukupno 4.031 kilometar mreže.

Takođe, nadležni navode da su u toku i veliki investicioni projekti kao što su popravke mostova, podvožnjaka i tunela, popravke i modernizacija pružnih prelaza, konsolidacija nasipa itd., finansirani iz državnog budžeta i drugih sopstvenih izvora.