Korona i sezonski špic: Kako savladati uska grla u KAPACITETIMA TOVARNOG prostora

Širenje korona virusa sve više utiče na drumski prevoz robe u Evropi. Transportni barometar FreightTech preduzeća Timocom trenutno beleži veliki rast međunarodne ponude tereta.

Zbog povećane tražnje za namirnicama sa dužim rokom trajanja i potrošnim dobrima, na međunarodnom tržištu se više nego obično traže i transportni kapaciteti. Uz to dolaze i praznici koji bi još više mogli zakomplikovati situaciju, te bi industrijski proizvođači i trgovina trebalo da se već sada pripreme na uska grla u tovarnim prostorima.

Sam nedostatak vozača u logističkoj branši već godinama stvara uska grla u sezonskim špicevima, a ovaj efekat u 2020. još više pojačavaju posledice korona virusa. To potvrđuju i podaci Timocom transportnog barometra:

U januaru i februaru ove godine je konstatovan rast ponuda tereta u celoj Evropi. U poređenju sa januarom 2019. godine potrebe su porasle za 9%. U februaru 2020. ova vrednost je dalje porasla, tako da je u ovom mesecu u Timocom sistemu pametne logistike postavljeno 13% više tereta nego u istom periodu 2019.

Ako se uzme u obzir da je u Evropi dosada najjače pogođena Italija, i tu se potvrđuje tendencija izazvana posledicama korona virusa: u januaru 2020. ovde je bilo ukupno 11% više tereta sa mestom (utovara i) istovara u Italiji nego u istom mesecu prethodne godine. U februaru 2020. ova vrednost je dalje porasla, tako da je bilo postavljeno 34% više tereta sa (mestom preuzimanja ili) odredištem u Italiji nego u istom periodu prethodne godine.

U prvim nedeljama marta se pokazuje isti trend: na više dana broj tereta je već sada jasno veći u poređenju sa martom 2019. godine. Uvoz robe drumskim saobraćajem u Italiju je tokom prvih deset dana marta porastao za 24%, a izvoz u poređenju sa istim vremenskim periodom prošle godine – za 8%.

Stručnjaci kompanije Timocom smatraju da do pojačane tražnje za proizvodima iz Evrope dovodi i nedostatak robe iz Kine, kao i činjenica da trgovine od dobavljača traže da stave na raspolaganje veće količine namirnica i potrošnih dobara. Države se sa ovim problemom bore na različite načine. Nemačke savezne pokrajine Bavarska i Severna Rajna-Vestfalija, na primer, olabavile su postojeću zabranu kamionskog transporta nedeljom, kako bi se izbegla uska grla u snabdevanju i deficit robe kao posledica širenja korona virusa. Ta mera treba da bude proširena na celu državu.

Ako se ovakav trend nastavi, tražnja za tovarnim prostorom tokom 15. i 16. kalendarske nedelje će dalje rasti zbog praznika i sa tim povezane skraćene radne nedelje, smatraju stručnjaci kompanije Timocom.

Kako bi preduzeća iz industrije i trgovine trebalo da se ponašaju u trenutnoj situaciji?

Diverzifikacija puteva isporuke i snabdevanja garantuje operativnost poslovanja, savetuju eksperti.

Važno je da se u prvom koraku zadrži jasnoća i transparentnost na različitim nivoima lanca snabdevanja, duž procesa stvaranja vrednosti. Pritom se moraju uzimati u obzir sledeći aspekti: Koji materijali, sirovine ili (sastavni) delovi su neophodni za koje proizvode i u kom obimu? Koliko i koji klijenti su pogođeni? Koji isporučioci su uključeni u proces i koliko su pogođeni od uskih grla kapaciteta? Koje alternative trenutno stoje na raspolaganju?

Za sigurno operativno poslovanje je važno da se već unapred izaberu što je moguće više diverzifikovani putevi isporuke i snabdevanja, a različitim opcijama delovanja se mogu izbeći uska grla u snabdevanju. Odgovorni za logistiku bi zbog toga trebalo da proaktivno reaguju na trenutnu situaciju i identifikuju potencijalne posledice na njihove lance snabdevanja, kako bi u slučaju potrebe imali spremne kratkoročne alternative.

Na tom zadatku, logističarima bi mogao da pomogne i Timocom Smart Logistics System. Ako, recimo, vaš špediter nema više slobodnih transportnih kapaciteta na raspolaganju, uz pomoć samo nekoliko klikova u pametnoj aplikaciji Tovarni prostor možete pronaći pouzdanog partnera među 43.000 proverenih preduzeća na spot tržištu. Više od 130.000 korisnika ovde svakog dana generiše do 750.000 međunarodnih ponuda tovarnog prostora i tereta, podsećaju iz Timocoma.