Ukupan prevoz robe u 2022. – Blagi pad na drumu i železnici

Količina prevezene robe u 2022. ostala je na skoro istom nivou kao godinu dana ranije, pokazuje konačan izveštaj koji je Republički zavod za statistiku objavio krajem juna.

Ukupan rezultat blago je smanjen – za 3% u odnosu na 2021. Unutrašnji prevoz robe u Srbiji manji je za 7,1%, dok je u međunarodnom prevozu tereta zabeleženo smanjenje izvoza za 7,3% i povećanje uvoza u našu zemlju za 12,3% u odnosu na 2021. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, smanjen je za 4,2%.

Posmatrano prema granama saobraćaja, ukupna količina prevezene robe u drumskom saobraćaju manja je za 7,7%, dok je obim rada, u tonskim kilometrima, smanjen za 3,1%.

Količina izvezene robe u železničkom saobraćaju je u padu, a uvezene robe u porastu, dok je ukupno prevezena roba u železničkom saobraćaju manja za 5%. Obim rada u tonskim kilometrima, u železničkom saobraćaju, opao je za 4,3%.

Kada posmatramo prevoz robe u vazdušnom saobraćaju u 2022. godini, u odnosu na godinu ranije, došlo je do povećanja količine prevezene robe od 4,5%, kao i do rasta obima ostvarenog rada od 3,5%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima u 2022. beleži porast u količini prevezene robe za 2,2% u odnosu na 2021. godinu. Obim rada u 2022. godini, iskazan u tonskim kilometrima, manji je za 15,9% u poređenju sa prethodnom godinom.

Granični promet drumskih putničkih vozila na ulasku u Republiku Srbiju u 2022. godini veći je za 10,5% nego u 2021. godini. Kod teretnih vozila, zabeležen je rast broja vozila koja su ušla u Republiku Srbiju za 0,5%, kao i onih koja su izašla iz Republike Srbije za 3,8%.

Po granama saobraćaja, drumski je i dalje na neprikosnovenom prvom mestu, sa udelom od čak 64,5%, dok je na drugom mestu železnički sa 18,8%, a na trećem rečni sa 10,6%.

Izvor: RZS

Najnoviji podaci RZS pokazuju da je prošle godine smanjen broj zaposlenih u sektoru saobraćaja, skladištenja i veza. Broj radnika je sa 50.237 koliko ih je bilo 2021. godine, prošle godine smanjen na 49.258. Rast broja zaposlenih beleže samo gradski i vazdušni saobraćaj, dok su ostali smanjili broj zaposlenih.

Kompletan izveštaj o prevozu robe u 2022. godini možete pogledati OVDE.

Ako vas interesuju kretanja tokom prethodnih godina, PROČITAJTE naše analize za 2021, kao i za 2020. godinu!

Foto: Pexels/Mike B