Ukupan prevoz robe u 2021. – Rast na drumu čak 50%!

Ukupna količina prevezene robe u 2021. godini veća je za 40,8% u odnosu na godinu ranije, pokazuje konačan izveštaj koji je Republički zavod za statistiku objavio početkom jula.

Unutrašnji prevoz robe veći je za 64,8%, dok je u međunarodnom prevozu robe zabeleženo povećanje izvoza za 25,1% i uvoza 21,6% u odnosu na 2020. godinu. Obim rada, iskazan u tonskim kilometrima, povećan je za 32,7%.

Ukupna količina robe prevezene u drumskom saobraćaju u 2021. je 50% veća nego godinu ranije, a obim rada u tonskim kilometrima povećan je 30,6%. Istovremeno, železnica beleži skromno povećanje od svega 2,7% više prevezene robe, kao i 6,5% veći obim rada u tonskim kilometrima.

Kada posmatramo prevoz robe u vazdušnom saobraćaju, takođe možemo primetiti porast – količina prevezene robe je 12% veća nego u 2020, a obim ostvarenog rada porastao je 9,1%.

Saobraćaj unutrašnjim plovnim putevima beleži porast kako u količini prevezene robe, tako i u obimu rada, iskazanom u tonskim kilometrima. RZS napominje da je povećanje je delimično uzrokovano i zbog povećanja broja izveštajnih jedinica. Povećanje u količini prevezene robe je 311,8% dok je indeks obima rada, iskazan u tonskim kilometrima, 337,5%.

Pixabay.com/Igor Ki

Kako je 2020. prva godina pandemije koju je obeležilo vanredno stanje, zaključavanja i u kojoj je – podsetimo, ubeležen pad u svim kategorijama prevoza robe, vredi pogledati i kako izgledaju prošlogodišnji rezultati u poređenju sa pretpandemijskom 2019. U nastavku stoga prikazujemo podatke za prethodne 3 godine:

Ukupna prevezena roba

Po količini (u hiljadama tona)
2021: 47.401
2020: 33.663
2019: 34.783

Po tonskim kilometrima (milioni)
2021: 15.738
2020: 11.862
2019: 12.690

Prevoz robe po granama saobraćaja

  • Železnički saobraćaj

– po količini prevezene robe (u hiljadama tona)
2021: 10.784
2020: 10.499
2019: 11.499

– po tonskim kilometrima (milioni)
2021: 2.925
2020: 2.746
2019: 2.855

  • Drumski saobraćaj

– Po količini prevezene robe (u hiljadama tona)
2021: 23.450
2020: 15.638
2019: 15.858

– U tonskim kilometrima (milioni)
2021: 10.108
2020: 7.741
2019: 8.175

  • Vazdušni saobraćaj

– Po količini (u tonama)
2021: 4.698
2020: 4.194
2019: 5.642

– U tonskim kilometrima (u hiljadama)

2021: 17.143
2020: 15.720
2019: 15.056

U nastavku je dijagram koji prikazuje kako je izgledao odnos različitih grana saobraćaja tokom 2021.

Izvor: Republički zavod za statistiku
  • KAKO je izgledala STATISTIKA PRETHODNIH GODINA? PROČITAJTE naše analize za 2020. kao i za 2019. godinu! 

Zaposleni u saobraćaju 

U oblasti saobraćaja, skladištenja u veza u 2021. godini bilo je zaposleno ukupno 50.130 ljudi (0,3% više u odnosu na 2020). Detalje možete videti u tabeli koja sledi.

Izvor: Republički zavod za statistiku

Potrošnja goriva u oblasti saobraćaja, skladištenja u veza 

U svetlu energetske krize i rastućih cena goriva, interesantno je pogledati i podatke o potrošnji goriva u oblasti saobraćaja, skladištenja i veza u Srbiji: 

Saobraćaj, ukupno

– Dizel gorivo (hilj. t):
2021: 373
2020: 336
2019: 351

– Električna energija (hilj. MWh):
2021:118
2020: 114
2019: 140

  • Železnički saobraćaj:

– Dizel gorivo (u hiljadama tona)
2021: 10
2020: 7
2019: 11

– Električna energija (hilj. MWh)
2021: 91
2020: 85
2019: 104

  • Drumski saobraćaj

– Dizel gorivo (u hiljadama tona)
2021: 264
2020: 255
2019: 214

– Gradski saobraćaj, dizel gorivo, u hilj. t
2021: 78
2020: 69
2019: 87

  • Saobraćaj unutrašnjih plovnim putevima:

– Dizel gorivo (hilj. t):
2021: 21
2020: 5
2019: 6

  • Vazdušni saobraćaj (kerozin, hilj. t)

2021: 81
2020: 59
2019: 121

Kompletan izveštaj RZS za 2021. godinu možete pogledati OVDE.