Korak bliže ka proširenju GP Bački Breg – Gotova projektna dokumentacija (VIDEO)

U Novom Sadu je u sredu, 25. januara, održana konferencija kojom je zatvoren projekat „Razvoj prekograničnog prelaza Santovo – Bački Breg sa potrebnom carinarnicom i objektima u funkciji teretnog saobraćaja”. Projekat je sufinansirala Evropska unija, u okviru IPA Interreg prekograničnog programa Mađarska – Srbija, saopšteno je iz JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Cilj projekta je razvoj graničnog prelaza Santovo-Bački Breg za sve vrste teretnog saobraćaja. Granični prelaz trenutno mogu da koriste samo putnička vozila i teretna ispod 3,5 t. Ukupan budžet projekta je 469.925 EUR, od kojih je 399.436 EUR donacija Evropske unije (IPA). Međutim, prema izjavama iz pokrajinske vlasti, za realizaciju celokupnog posla neophodno je obezbediti još oko 7 mil EUR do 8 mil EUR.

Vodeći partner na projektu je mađarska Nacionalna agencija za infrastrukturu iz Budimpešte (NIF), sa partnerima: JP Putevi Srbije i JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

JP Putevi Srbije u okviru ovog projekta izradilo je potrebnu plansku dokumentaciju, idejno rešenje, idejni projekat i projekat za građevinsku dozvolu za razvoj graničnog prelaza za teretni saobraćaj. Dokumentacija je izrađena je u predviđenim rokovima.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici pokrajinskih organa, učesnici projekta, zainteresovani građani, predstavnici lokalnih samouprava i medija, navodi se u saopštenju.

Novo rešenje, podsetimo, predviđa GP koji bi se sastojao iz dve celine: putnički i robno-carinski terminal. Broj planiranih traka na ulazu u zemlju je: 2 trake za teretna vozila, 4 trake za putnička vozila i autobuse i 1 zasebna (odvojena) traka za vozila koja prevoze opasne materije, a na izlazu: 2 trake za teretna vozila i 4 trake za putnička vozila i autobuse.

Jovana Đurović, rukovodilac Odeljenja za strateško planiranje, studije i razvoj Puteva Srbije, navela je ranije za medije da će ovaj prelaz biti povezan sa brzom saobraćajnicom dužine 175 kilometara, do GP Nakovo sa Rumunijom, te je „samim tim njegovo unapređenje još značajnije“.

Reč je, podsetimo, o brzoj saobraćajnici Bački Breg-Kikinda, za koju je takođe počekom 2022. godine najavljeno „da je u planu i da se početak izgradnje očekuje“. No, i to se ne zna – kada.

Dozvoljeno za mala vozila, ili ipak ne?!

Dok se čeka proširenje, ostaje pitanje koliko se prelaz Bački Breg danas zapravo uopšte i koristi za teretni transport. Iako je on zvanično otvoren za teretna vozila do 3,5 tona, u realnom životu situacija je drugačija. O kakvim se problemima na ovom GP suočava domaća transportna zajednica, pročitajte u tekstu koji smo pisali pre šest meseci.