Uštede za brodare i vlasnike robe – Počela primena nove Uredbe o graničnim proverama plovila

Dosadašnji režim graničnih provera u vodnom saobraćaju, koji je decenijama prouzrokovao velike troškove i gubitak vremena za privredu, konačno odlazi u prošlost. Posle dve i po godine intenzivne pripreme, 1. jula počela je primena nove Uredbe o režimu graničnih provera stranih i domaćih plovila, koja bi trebalo da donese značajno ubrzavanje postupka provera i velike uštede privredi – kako brodarima, tako i vlasnicima robe.

Novom uredbom u osnovi je došlo do izjednačavanja režima prelaska državne granice između putničkih i teretnih brodova, s obzirom na to da je novi sistem koji je sada uspostavljen za teretne brodove od ranije bio već u primeni za putničke.

Iz Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture navode da Uredba, koja je usvojena još 2020, ima dva osnovna cilja.

– Prvi je usaglašavanje režima vršenja graničnih kontrola u vodnom saobraćaju sa odredbama Beogradske konvencije o režimu plovidbe, koja propisuje da država može da izloži brod u međunarodnoj plovidbi carinskim i drugim graničnim formalnostima samo tamo gde obe obale pripadaju toj državi. U periodu SFRJ to je bio Bezdan, a nakon raspada SFRJ to je postala Bačka Palanka. Imajući u vidu da pomeranje graničnih službi zahteva ozbiljne pripreme i preduzimanje velikog broja radnji, tek sada su ispunjeni svi preduslovi da se vršenje graničnih provera brodova premesti iz Bezdana u Bačku Palanku – navode.

Drugi važan cilj je pojednostavljenje režima vršenja graničnih kontrola brodova koji je do danas bio izuzetno komplikovan i koji je neretko prouzrokovao značajan gubitak vremena brodova u vršenju svih graničnih procedura, a time i novca.

– Suština pojednostavljenja graničnih procedura leži u osnovi u izjednačavanju vazdušnog i vodnog transporta u smislu načina prelaska državne granice, što je važno ako se zna da je vodni transport do sada bio tretiran kao kopneni vid transporta, pri čemu takav pristup nije imao utemeljenje u međunarodnopravnim izvorima koji uređuju plovidbu.

Primena Uredbe u praksi značiće da brod koji ima najavljenu luku uplovljenja u Srbiji neće kao do danas prvo stajati i vršiti tzv. ulaznu graničnu reviziju u Bezdanu ili Velikom Gradištu (zavisno od smera plovidbe broda), potom još jednu reviziju u luci uplovljenja u Srbiji, a potom još jednu prilikom napuštanja naše zemlje. Veljko Kovačević, pomoćnik ministra za vodni saobraćaj i bezbednost plovidbe, pojašnjava za PlutonLogistics kakve su nove obaveze svih učesnika u lancu.

– Po Uredbi, u ovom slučaju brod je dužan da kroz Rečne informacione servise na vreme, pre ulaska u vode RS, prikaže nameravanu luku uplovljenja u RS, kao i da agent broda i špediter robe koja se prevozi na brodu najkasnije 12 sati pre dolaska tog broda do sidrišta Velikog Gradišta, odnosno Bačke Palanke, izvrše proceduru izdavanja elektonskih carinskih isprava. Na taj način, omogućiće se da nadležni državni organi na vreme sprovedu procedure procene rizika vezanih za brod i robu, kako bi taj brod po dolasku na sidrište Velikog Gradišta, odnosno Bačke Palanke, dobio odobrenje da nastavi plovidbu do nameravane luke uplovljenja – navodi.

Dakle, umesto dosadašnja tri, realizuje se jedno pristajanje broda radi vršenja ulazno-izlaznih graničnih procedura i to u luci uplovljenja.

Izuzetak je situacija ukoliko se brod ili robu utvrde određeni rizici, kada će taj brod morati da pristane u Velikom Gradištu, odnosno Bačkoj Palanci, kako bi se sprovele sve zakonima utvrđene procedure pre nego što se dopusti da taj uđe u carinsko područje Republike Srbije.

Ovo će značiti značajnu uštedu vremena i novca za brodare, ali i uštedu vremena za vlasnike robe koja se prevozi na brodu, koja će na ovaj način brže stizati u naše luke.

Budući da postoji veliki broj specifičnih slučajeva koji se mogu pojaviti u praksi, oni su tokom proteklog perioda razmatrani zajedno sa privredom, te su u usaglašena najefikasnija rešenja, ističu u MGSI.

– Državni organi su prethodne 2,5 godine proveli u ozbiljnim pripremama za početak primene, a lučki operateri u Bačkoj Palanci i Bogojevu, gde su bila potrebna ulaganja, realizovali su sve što je bilo neophodno – navode u Ministarstvu.

Zajednično ocenjivanje – na svaka dva meseca 

Povodom početka primene nove uredbe, u Privrednoj komori Srbije prošle sedmice održan je i sastanak predstavnika privrede i nadležnih državnih organa. Sastanku su prisustvovali predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstva unutrašnjih poslova – Uprave granične policije, kao i Ministarstva finansija – Uprave carina.

Predstavnici privrede imali su više pitanja iz domena praktične primene Uredbe na terenu, a kako navode iz MGSI, došlo se do zajedničkih pozitivnih zaključaka i rešenja.

– Takođe, dogovoreno je da se na dvomesečnom nivou vrše zajedničke evaluacije primene Uredbe kako bi se na vreme otklanjale sve nejasnoće i ujednačavala praksa postupanja svih graničnih službi – navode iz MGSI.