Dan Luke Konstanca ponovo u Novom Sadu 28. septembra

Ovogodišnji Dan Luke Konstanca, 15. po redu, održaće se 28. septembra u Novom Sadu, u hotelu Sheraton. Skup koji organizuje Administrativna Uprava Luke Konstanca u saradnji sa predstavništvom u Srbiji, postao je tradicionalni logistički događaj u Srbiji i prilika da se na jednom mestu okupe najvažniji činioci u oblasti transporta, logistike i agro-biznisa.

U luci ističu da je nakon krize izazvane pandemijom COVID-19, logističko tržište pod uticajem novog konteksta.

– Rat u Ukrajini je doneo nove logističke izazove, posebno u luci Konstanca, koja je glavna luka za ukrajinske žitarice. U 2022. godini, zabeležen je obim teretnog saobraćaja od 75,5 miliona tona. Od ukupnog saobraćaja zabeleženog u 2022. godini, pomorski je iznosio 60 miliona tona, dok je rečni činio 15,57 miliona tona. Za prvu polovinu ove godine, prema preliminarnim podacima, evidentirali smo rast prometa robe od šest odsto, odnosno gotovo 40 miliona tona tereta više – izjavio je Florin Vizan, generalni direktor Luke Konstanca.

– Ovo je trend koji stvara idealne uslove za premašivanje obima prometa iz 2022. godine – dodao je.

Kada je reč o robi koja dolazi iz Srbije ili je u tranzitu kroz Rumuniju, u 2022. zabeleženo je 6,7 miliona tona.

Najčešće su u pitanju rude gvožđa, gotovi proizvodi od čelika i otpadno gvožđe – 1,86 miliona tona, mineralna đubriva – 1,85 miliona tona, žitarice – 1,3 miliona tona, ugalj i ostala čvrsta mineralna goriva – 700.000 tona, naftni derivati – 200.000 tona.

Ranijih godina tradicionalno su preovlađivale žitarice, ali usled novih geopolitičkih momenata, ali i niskog vodostaja Dunava u periodu od skoro 2 meseca, došlo je do promena, što ovi brojevi i porvrđuju. Roba iz Srbije koje tranzitira kroz luku Konstanca dalje odlazi u Južnu Afriku, Siriju, Jordan, Egipat, Indoneziju i Tursku.

Kako bi podržala lučke operatere i ponudila im uslove za povećanje teretnog saobraćaja, Luka Konstanca se fokusira na investicije u lučku infrastrukturu, kako iz evropskih fondova, tako i iz sopstvenih izvora.

U toku su projekti vredni gotovo 134 miliona evra, koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije, dok su u pripremi projekti čija će vrednost biti više od 500 miliona evra. U luci navode da je prošle godine otpočet niz različitih investicija iz sopstvenih sredstava, a projekti će se dodati tim investicijama. Budžet kompanije za ove radove iznosi skoro 300 miliona rumunskih leja (oko 60 miliona evra).

Posmatrano kratkoročno i srednjoročno, razvojni ciljevi koji se tiču investicija usmereni su na razvoj transportne infrastrukture: održavanje dubine plovnog puta, modernizaciju puteva i kejeva, nasipanje, modernizaciju mreža (energija, voda, kanalizacija, gas), što predstavlja javni domen države. Neke od ovih investicija već su u toku, dok se druge pripremaju.

Na dugoročnom planu, Luka Konstanca je započela projekat proširenja kapaciteta, stvaranjem novih zona i novih vezova koja će služiti specijalizovanim terminalima. Trenutno se traže izvori finansiranja, s obzirom na to da su investicije značajne.

Pored aspekata koji se odnose na razvoj lučke infrastrukture, Administrativna Uprava Luke Konstanca je i dalje ukljlučena u jačanje saradnje sa zemljama duž transportnih ruta – naročito onih na Putu Svile.

Luka Konstanca je glavni prolaz za EU za teret koji prolazi kroz Gruziju iz oblasti Kaspijskog mora. Osim toga ova crnomorska luka aktivno je uključena i u kontinuirani proces održavanja i traženja novih partnerstava. Novi kontekst nametnuo je uspostavljanje novih logističkih ruta, posebno na Crnom moru. U tom smislu, u Luci Konstanca uspostavljene su nove kontejnerske i Ro-Ro linije sa lukom Poti u Gruziji, a u planu je nova redovna ruta sa turskom lukom Karasu. Na taj način ostvaruje se povezanost i mogućnost razvoja novih tržišta sa zemljama u zaleđu Puta Svile i Kaspijske regije, pri čemu je Srbija tradicionalno najvažniji partner Luke Konstanca, navodi se u saopštenju.

Foto: Monica Velicu, Luka Konstanca