DP World ulaže u novi RO-RO terminal u luci Konstanca

Rumunska vlada potpisala je sporazum o razvoju nove infrastrukture u luci Konstanca sa Korporacijom za luke, carine i slobodne zone Dubaija (Dubai’s Ports Customs and Free Zone Corporation – PCFC) i kompanijom DP World. Sporazum sa partnerima iz Dubaija pomoći će u modernizaciji i pozicioniranju Konstance kao jednog od najvažnijih čvorišta za pretovar vozila i tereta uopšte, saopšteno je.

Cilj je izgradnja novog roll-on/roll-off terminala (RO-RO) kako bi se povećao saobraćaj teretnih brodova u Konstanci, koja je postala ključna kapija za trgovinu u Istočnoj Evropi.

To će zahtevati značajna ulaganja i poboljšane procedure za ubrzanje tranzita RO-RO jedinica kroz ovu luku, dodaje se.

Kompanija DP World će realizovati projekat i obezbediti neophodna ulaganja u fizičku i elektronsku opremu, kako bi Luka Konstanca postala strateški centar za uvoz u Evropu. To uključuje i novi najsavremeniji rendgenski skener na RO-RO terminalu, koji značajno smanjuje vreme potrebno za fizičku kontrolu i povećava njegovu operativnu efikasnost. 

DP World, podsetimo, upravlja kontejnerskim terminalom Constanta South (1,5 miliona TEU godišnje) – najvećim kontejnerskim terminalom na Crnom moru, a njihov ugovor o koncesiji traje do 2049. godine.  Sa 3 železnička koloseka, dužine po 600 metara, operator omogućava kompletnu uslugu i koordinaciju sa železničkim transportom – moguće je istovremeno opslužiti 3 kompletna voza po 30 vagona.

Prema sporazumu, PCFC će sarađivati sa kompanijom DP World na modernizaciji i razvoju nove infrastrukture na Pier II-S.

Intermodalni terminal na novoj ruti 

Osim toga, DP World nastavlja i sa planovima za novi drumsko-železnički intermodalni terminal u Ajudu u Rumuniji, koji bi trebalo da počne da radi u prvoj polovini 2023. Terminal će železničkim putem biti povezan sa Konstancom, uspostavljajući novu izvoznu rutu za ključni region Transilvanije u centralnoj Rumuniji, kome je tradicionalno nedostajala snažna infrastruktura za izvoz.

PCFC je vladina organizacija Dubaija osnovana 2001. Uključuje nekoliko entiteta i organa koji rade pod njenim okriljem.

Foto: Luka Konstanca