Novi protokoli za praćenje IZGUBLJENIH kontejnera na moru

Reagujući na dramatičan porast gubitka kontejnera na moru u protekloj godini, Odbor za pomorsku sigurnost Međunarodne pomorske organizacije raspravljao je o tom pitanju na svom nedavnom sastanku.

Složivši se da gubitak kontejnera na moru predstavlja potencijalnu opasnost za pomorsku sigurnost, kao i pretnju po životnu sredinu, MSC IMO preduzeo je početne akcije, usredsređujući se na otkrivanje i prijavljivanje izgubljenih kontejnera. Osim toga, Međunarodna pomorska organizacija radiće i na pronalasku rešenja kako bi se sprečio gubitak kontejnera.

Tokom rasprave, Odbor za pomorsku sigurnost izneo je niz zabrinutosti u vezi sa gubitkom više od 3.500 kontejnera, tokom poslednjih nekoliko meseci u Tihom okeanu. Industrijsko-trgovinsko udruženje BIMCO izvestilo je javnost da se IMO složila da se uzroci koji mogu dovesti do gubitka kontejnera na moru razlikuju.

To mogu biti loši vremenski uslovi ili visoki talasi koji uzrokuju nestabilnost broda. Osim toga, osiguravajuće kuće, kao i predstavnici potraživanja tereta, takođe će razmotriti prakse utovara i opremu, kao i dizajn plovila. Takođe, udruženja vlasnika robe navode i opasnosti od neprijavljenih, kao i kontejnera sa prekomernom težinom.

Zbog svega ovoga, Odbor za pomorsku sigurnost dogovorio je sa udruženjem BIMCO pokretanje novih mera za otkrivanje i prijavljivanje kontejnera izgubljenih u moru, što može poboljšati njihovo pozicioniranje, praćenje i saniranje štete.

Takođe, IMO će uspostaviti obvezan sistem prijavljivanja gubitka kontejnera, kao i implementiranje novih rešenja na brodovima, kako bi se tačno odredio gubitak.

Brodovi su dužni da prijave gubitak kontejnera kroz standardizovani postupak. Važno je prijaviti što više detalja: identifikacija, teret koji se prevozi (posebno opasna roba ili štetne stvari), mogu li kontejneri da plutaju, da li predstavljaju opasnost zbog mogućeg sudara s drugim plovilima.

Izvor: pomorac.hr