Kompanja „Volvo Trucks“ unapredila hibridno vozilo namenjeno za dugolinijske operacije

Kompanija „Volvo Trucks“ unapredila je svoje prvo hibridno vozilo namenjeno za dugolinijske operacije, „Volvo Concept Truck„. Osim mnogobrojnih poboljšanja na vozilu, ukupno smanjenje potrošnje goriva i CO2 je oko 30%. Kompanija „Volvo Trucks“ prvi put je predstavila „Volvo Concept Truck“ u maju 2016. godine, a ovo vozilo je sada dodatno unapređeno i pojačano.

Nova verzija, osim smanjene mase, bolje aerodinamičnosti i otpora kotrljanja, ima i hibridnu pogonsku grupu – jednu od prvih takve vrste za teške kamione koji se koriste za dugolinijske operacije.

Hibridna pogonska grupa radi tako što obnavlja energiju kada se vozilo kreće nizbrdicom strmijom od jednog procenta ili prilikom kočenja. Obnovljena energija se skladišti u akumulatorima vozila i koristi se kada se, na ravnim deonicama i na blagim usponima,  kamion kreće na elektro pogon.

volvo_concept_truck_1_280317Poboljšana verzija „Volvo Trucks“ paketa za podršku vozaču I-See, specijalno razvijena za hibridnu pogonsku grupu, analizira topografiju terena kojem se vozilo približava i procenjuje da li je ekonomičnije i efikasnije koristiti dizel motor  ili elektromotor i kada je optimalan period za korišćenje obnovljene energije.

Procenjuje se da će na dugolinijskim turama, zahvaljujući hibridnoj pogonskoj grupi, motor sa  unutrašnjim sagorevanjem biti van upotrebe 30% vremena od ukupnog vremena trajanja vožnje.

Ušteda u gorivu biće od 5 do 10 procenata u zavisnosti od tipa vozila, tj. specifikacije i pogonskog ciklusa. Osim toga, pruža se mogućnost da se vozilo u potpunosti kreće na električni pogon prelazeći razdaljinu od 10 kilometara, što znači da je emisija izduvnih gasova nula, a nivo buke prihvatljiv.