Evropska strategija mobilnosti – Teretni železnički saobraćaj biće dupliran do 2050.

Evropska komisija objavila je svoju održivu i pametnu strategiju mobilnosti i akcioni plan u vezi sa transformacijom evropskog prevoza. Ciljevi se odnose na udvostručenje železničkog teretnog saobraćaja do 2050. godine, kao i udvostručenje železničkog saobraćaja velikih brzina do 2030. Osim toga, značajan fokus je usmeren na mrežu TEN-T i ERTMS (European Rail Traffic Management System). Železnički sektor pozdravio je ove inicijative.

Cilj akcionog plana je smanjenje emisije ugljenika za 90% do 2050. godine i stvaranje pametnog, konkurentnog, održivog i sigurnog transportnog sistema u Evropi.

Zeleni ciljevi

Definisane mere odnose se na sve vidove transporta i njihov cilj je dekarbonizacija, kao i digitalizacija poslovanja. Međutim, čini se da železnica ima ključnu ulogu u putničkom i teretnom transportu. Osim toga, železnica se već smatra „najzelenijim oblikom saobraćaja“. Posvećivanje veće pažnje i pružanje pravih resursa moglo bi pomoći u njenom razvoju i uvećanju udela, na uštrb drugih, ekološki manje prihvatljivih, načina.

Kada je reč o transportu tereta, plan da se do 2050. teretni železnički saobraćaj duplira, znači da će se veliki deo robe koji danas putuje kamionima, prebaciti na prugu.

TEN-T

Osim toga, pažnja će takođe biti usmerena na mrežu koridora TEN-T i reviziju njenih propisa. Konkretno, propisi o TEN-T i železničkim teretnim koridorima biće zajednički adresirani, u pokušaju da se integrišu u jedinstveni sistem „evropskih transportnih koridora“. Takav potez je prilično progresivan, jer će povećati efikasnost i rešiti pitanja koja se odnose na dužinu vozova, kapacitete tovara i operativna pravila.

Izvor: railfreight.com 

Pridružite se

Saznajte prvi najvažnije vesti, budite informisani. Pridružite se našoj Viber zajednici i prijavite za newsletter.