Privatnici nisu zainteresovani za srpske pruge – Za uspostavljanje konkurencije na železnici potrebno nekoliko godina

Iako je srpska železnica formalno otvorena za privatne operatere, na domaćim prugama vozi samo jedno preduzeće koje nije u vlasništvu države – Kombinovani prevoz.

Kako su za PlutonLogistics rekli u Ministarstvu saobraćaja, u skladu sa Zakonom o železnici, Direkcija za železnice, kao regulatorno telo, izdala je licence za prevoz u železničkom saobraćaju za dvanaest privrednih društava. Pored toga, u cilju obavljanja železničkog prevoza na javnoj železničkoj infrastrukturi, u skladu sa Zakonom o železnici svi prevoznici moraju imati i Sertifikat o bezbednosti za prevoz u železničkom saobraćaju koji takođe izdaje Direkcija za železnice.

Sada, na javnoj železničkoj infrastrukturi u Republici Srbiji pored dva železnička prevoznika čiji je osnivač Vlada Republike Srbije (“Srbija Kargo” a.d. i “Srbija Voz” a.d.) saobraća još i “Kombinovani prevoz” koji je shodno Zakonu o železnici, a na osnovu Izjave o mreži Upravljača javnom železničkom infrastrukturom, “Infrastruktura železnice Srbije” a.d. apliciralo i dobilo trasu voza pod određenim komercijalnim uslovima koji su regulisani ugovorom o korišćenju železničke infrastrukture, kažu nam u Ministarstvu.

–   Imajući u vidu navedeno, u ovom trenutku ne postoje nikakva ograničenja u pogledu zakonske regulative i propisa, da svi registrovani privatni železnički prevoznici koji poseduju navedeni sertifikat i licencu za prevoz u železničkom saobraćaju ne apliciraju i ne dobiju trasu voza.

kontejneri_transport_241113Transformacija preduzeća „Železnice Srbije“, primena novih zakona i velike investicije u infrastrukturu, veruju u državnoj upravi, dovešće više kompanija i više robe na srpske pruge, što sada nije slučaj.

“Srbija Kargo” je u periodu januar-septembar 2016. godine imao obim prevoza od oko 8,6 miliona tona robe, odnosno ostvario transportni rad od oko 2,2 netotonska km. Kada je reč o obimu prevoza u toku prošle godine, prevezeno je oko 11,8 miliona tona robe, odnosno ostvaren je transportni rad od 3,2 miliona netotonskih km (za celu 2015. godinu).

Branislav Bošković, profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, kaže za PlutonLogistics da su u železničkom transportu osnovne tačke postavljene i sektor je već organizovan prema zahtevima Evropske unije.

 – Međutim, do adekvatnog funkcionisanja sistema će proći nekoliko godina. Kada govorimo o otvaranju tržišta, u početku ćemo nailaziti na brojne  prepreke koje će se postepeno eliminisati. Krajnji cilj je fer tržište koje će se otvoriti za konkurenciju. Dinamika zavisi samo od nas – naveo je profesor dr Bošković, koji je o razvoju železnice govorio na Transportnom kongresu na Zlatiboru.

Intermodalni terminal

O izgradnji intermodalnog terminala u Batajnici dugo se govori. Kako saznajemo, urađen je idejni projekat, studija opravdanosti, procena uticaja na životnu sredinu, analiza troškova i koristi i tenderska dokumentacija za radove i opremu. Usvojen je Plan detaljne regulacije, dobijeni lokacijski uslovi, usvajanjem projekta od strane Republičke revizione komisije tehnička dokumentacija je završena.

Početak realizacije projekta se očekuje nakon potpisivanja finansijskog sporazuma između Evropske Komisije i Republike Srbije za odobravanje paketa IPA 2015 odakle će ovaj projekat biti finansiran u visini od 85% od ukupnog iznosa. Nakon toga će biti raspisan tender za izgradnju terminala po sistemu žutog FIDIC-a (projektovanje i izgradnja) i izbor najpovoljnijeg izvođača. Početak radova se može očekivati u drugoj polovini 2017. godine.

M.C.