Promene na tržištu lizinga šinskih vozila – Beacon Rail kupuje kompaniju MRCE

Beacon Rail, kompanija za lizing šinskih vozila sa sedištem u Luksemburgu, sklopila je konačan ugovor o akviziciji Mitsui Rail Capital Europe (MRCE), preduzeća za lizing lokomotiva.

Mitsui Rail Capital Europe poseduje kapital od 78 miliona evra, a njen stopostotni vlasnike je Mitsui. U martu 2022. godine, vrednost imovine MRCE-a iznosila je 640 miliona evra, a ostvarila je prihod od 149 miliona evra, prenosi RailWayPro.

Očekuje se da će transakcija biti izvršena pre kraja marta 2024. godine, u zavisnosti od regulatornih odobrenja. U okviru transakcije, Mitsui & Co., Ltd je odlučila da ustupi svih 780.000 akcija (100%) u MRCE Beacon Rail-u, bez obelodanjivanja cene prenosa, na osnovu sporazuma između dve strane.

Osnovana 2004. godine sa sedištem u Holandiji, MRCE,  podružnica Mitsui kompanije, danas  poseduje više od 340 najsavremenijih električnih lokomotiva u 18 zemalja.

U avgustu 2022, Mitsui Rail Capital Europe naručila je od Siemens Mobility 14 Vectron lokomotiva koje će biti dodate postojećoj floti od 147 Vectron jedinica. Planirano je da naručene lokomotive budu korišćene u devet evropskih zemalja – Austriji, Češkoj, Mađarskoj, Nemačkoj, Holandiji, Poljskoj, Rumuniji i Slovačkoj. Lokomotive će se proizvoditi u fabrici Siemens Mobility u Minhenu, dodaje RailWayPro.