Restrukturiranje Srbija Karga – Država traži konsultanta i evo šta su njegovi zadaci

Restrukturiranje državnog preduzeća za železnički transport robe jedna je od aktivnosti koje će se finansirati iz zajma za železnicu vrednog 102 miliona evra. Za ovaj poduhvat država upravo traži konsultanta – njegov zadatak, u najširim crtama, biće da analizira Srbija Kargo i predloži „kako dalje“, a potom zacrtanu strategiju i detaljno obrazloži i podeli po segmentima, vremenskim periodima itd.

Preduzeće Srbija Kargo u periodu pre pandemije, prema zvaničnim podacima beležilo je promet od 10 miliona tona godišnje, sa prosečnim transportom od 249 kilometara i 2.300 zaposlenih. Njihova flota uključuje 182 lokomotive (96 električnih i 86 dizel) od kojih je 70 u pogonu i oko 4.000 vagona, od kojih je 1.700 u funkciji. Prosečan prihod kompanije u 2020. bio je 3,08 dinara/neto tona-km.

Zadaci konsultanta, kako je definisano javnim pozivom za iskazivanje interesovanja (koji je otvoren do 16. avgusta 2021) jeste da sprovede analizu, izradi prognozu tržišta železničkog transporta, odabere poslovnu opciju koja vodi ka punoj komercijalnoj orijentaciji firme i operativnoj nezavisnosti, izradi poslovnu strategiju i petogodišnji biznis plan.

Analiza, između ostalog, treba da obuhvati i sledeće elemente: pregled relevantnih zakonskih propisa, identifikaciju ključnih aktera za poslovanje Srbija Karga, pregled imovine i zaposlenih, pregled upotrebe digitalnih tehnologija, identifikaciju ključnih kupaca i saobraćajnih tokova koje trenutno opslužuje Srbija Kargo, analizu finansijskih performansi preduzeća itd.

Kada je reč o prognozama železničkog transporta, konsultant treba da pripremi pregled tržišta železničkog kargo prevoza u Srbiji, razmotri performanse SK u tom kontekstu, ispita glavne kupce Srbija Karga kako bi se odredio kvalitet usluge koja se trenutno pruža i izvršila procena u odnosu na kupce. Konsultant, takođe, treba da stupi u kontakt sa potencijalnim novim kupcima, kako bi utvrdio mogućnosti za privlačenje dodatnih količina robe na železnicu i definisao šta je neophodno za to (cene, pravovremena dostava, ukupan kvalitet usluge, vreme isporuke, rizik od oštećenja/gubitka, pouzdanost vremena otpreme, fleksibilnost, usluga sa dodatom vrednošću itd.). Na osnovu toga, izradiće procenu trenutnog stanja, kao i procenu za budućnost (period od 20 godina).

Konsultant bi trebalo da potom, preko ključnih pokazatelja, predstavi nekoliko scenarija: 1)„sve ostaje kako jeste“, 2) Srbija Kargo nastavlja kao državno preduzeće uz sprovođenje određenih reformi;  3) Srbija Kargo nastavlja kao državno preduzeće sa profesionalnim rukovodstvom (profesionalni viši menadžment, sa punom odgovornošću za operativne performanse i finansijski rezultat kompanije); 4) ulazak privatnog kapitala u Srbija Kargo (privatni sektor poseduje kontrolni udeo); 5) pronalaženje strateških partnera i uspostavljanje partnerstva sa drugim kompanijama na Balkanu i u Jugoistočnoj Evropi.

Za svaku varijantu, pružiće jasan opis ZA i PROTIV te će preporučiti strategiju kojom se ciljevi ispunjavaju u najvišoj meri. Za izabranu opciju, konsultant će razviti poslovnu strategiju, te potom izraditi petogodišnji biznis plan, kao i plan implementacije (2023-2027).

Planirani datum otpočinjanja projekta je decembar 2021, ali će stvarni datum biti određen potpisivanjem ugovora. Odabrani konsultant imaće zadatak da aktivnosti definisane javnim konkursom realizuje u periodu od 38 nedelja, navodi se u pozivu.

Ciljevi i kontekst

Vlada Srbije kao jedan od osnovnih ciljeva navela je razvoj transportnog i logističkog sektora, kao podršku ekonomskom rastu, navodi se u obrazloženju Javnog poziva, koji je objavljen na stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. U kontekstu železnice posebno su važna dva cilja:

– Preusmeravanje saobraćaja na železnicu;

Tržište teretnog železničkog prevoza značajno se promenilo u poslednjih 15 godina, a većina državnih železničkih kompanija nije prepoznala promene i nije poboljšala kvalitet usluge koju usporučuje kupcima. Da bi se obezbedilo da železničke usluge zaista odgovaraju potrebama tržišta, železnica mora da preisprita svoju konkurentnost.

– Povećanje učešća privatnog sektora na železnici i promovisanje inovacija i efikasnosti;

Praktično iskustvo privlačenja ulagača pokazuje da je kapital privatnog sektora „mobilan“ i da traži posvećeni javni sektor i transparentnost i predvidljivost pravila igre. To znači da zakonodavstvo, kao ni okolnosti na tržištu, ne smeju da budu diskriminišuće.

Odabrana strategija i plan relizacije Srbija Karga treba da omoguće Vladi Srbije da u potpunosti razume razmere trenutnog problema i njegove uzroke, kao i da olakša proces donošenja odluke o budućem poslovanju preduzeća, navodi se.

Kompletan javni poziv dostupan je na sajtu MGSI.