EPS traži firme za železnički transport uglja od Rumunije do Vreoca – Posao vredan 11 mil EUR

Akcionarsko društvo Elektroprivreda Srbije (EPS) putem tendera traži firme koje će prevesti ugalj od rumunske Luke Konstanca do TENT B u Vreocima. Procenjena vrednost ovog posla, za koji će se zaključiti ugovor u trajanju od godinu dana, je oko 1,3 milijarde dinara (odnosno 11 miliona evra), piše Nova ekonomija.

Preduzeće, koje na ovom tenderu bude izabrano za železnički transport uglja, obavezaće se da za račun EPS-a vagonima preveze maksimalno 200.000 tona uglja. Prevoz uglja odvijaće se od rumunske luke, preko Stamora Moravita/Vršac, do Vreoca.

Tender je otvoren do 19. marta.

U tenderskoj dokumentaciji se navodi da naručilac (EPS) ima pravo da u skladu sa sopstvenim potrebama zahteva izvršenje prevoza manjih količina uglja, bez posledica. Takođe se navodi i da se prevozilac obavezuje da primi na prevoz i veće količine robe od ugovorenih, ukoliko se za to ukaže potreba, a u granicama finansijske vrednosti ugovora (pod uslovom da se time ne menjaju uslovi prevoza na štetu prevozioca, ako zbog toga neće doći do znatnijeg zadržavanja vozila u mestu utovara ili istovara, ako time neće biti ugrožena bezbednost vozila i saobraćaja).

Uslovi konkursa

U dokumentaciji piše da je pružalac usluge dužan da usluge pruža u kontitnuitetu, u skladu sa potrebama korisnika usluge za sve vreme važenja ugovora i to u trajanju od 12 meseci od dana stuanja ugovora na snagu, odnosno do utroška finansijskih sredstava.

Neki od uslova za izbor privrednog subjekta koji će prevoziti ugalj je da je u periodu od jedne godine (pre isteka roka za podnošenje ponuda) izvršio usluge prevoza uglja železnicom u količini od najmanje 300.000 tona, kao i da raspolaže u skladu sa zakonom sa najmanje 102 mašinovođa.

Takođe, privredni subjekat mora raspolagati sa najmanje 220 teretnih kola serije EA, sa najmanje sedam dizel lokomotiva, najmanje devet elektro lokomotiva, da ima pristup terminalu u Luci Konstanca i pravo utovara uglja za železnički prevoz u ovoj luci.

Za prevoz 150.000 tona uglja na relaciji Luka Konstanca-Vreoci EPS je u avgustu prošle godine dodelio ugovor Akcionarskom društvu za železnički prevoz robe Srbija Kargo i firmi Cargo Trans Vagon (iz Bukurešta). Ugovor, u trajanju od godinu dana, je zaključen na iznos od 7,8 miliona evra.

Transport baržama 

EPS je nedavno raspisao i tender za manipulativne usluge u luci Konstanca i prevoz 720.000 tona uglja baržama iz luke Konstanca do privremenog pristaništa na TENT B. Ugovor za ovu nabavku još nije dodeljen, pošto je rok za podnošenje ponuda bio 29. februar. Pored istovara 720.000 tona sa morskih plovila koje treba utovariti i prevesti baržama, ova nabavka uključuje i istovar sa morskih plovila i utovar u vagone 200.000 tona uglja, piše Nova ekonomija. 

Foto: Rob Willhoft/Pixabay, ilustracija