Stigle prve iznajmljene slovenačke lokomotive serije 664

Preduzeće Srbija Kargo potpisalo je krajem prošle godine ugovor sa kompanijom Slovenačke železnice Tovorni promet o zakupu do osam lokomotiva serije 664.

Zakup lokomotiva ugovoren je zbog predstojećih radova na projektu pruge velike brzine Novi Sad-Subotica, kao i veće potrebe za dizel vučom. Predviđeno je da Srbija Kargo prema svojim potrebama iznajmljuje lokomotive, od kojih svaka može biti u posedu do tri godine.

Foto: Srbija Kargo

U skladu sa ovim partnerstvom, i zaposleni iz Sektora za vuču vozova i TKP i iz Sektora ZOVS, upućeni su na obuku za upravljanje i održavanje zakupljenih lokomotiva u Maribor.

Nakon uspešno obavljene edukacije, zaposleni preduzeća Srbija Kargo dobili su od slovenačkih železnica i odgovarajuće sertifikate o stručnosti.

Takođe, tom prilikom, prve dve lokomotive 664-111 i 664-112 su preuzete i dopremljene u Srbiju.

Ove dizel-električne lokomotive imaju odlične vučne karakteristike i pogodne su za vuču teških vozila, a pokazale su se i kao veoma pouzdane u eksploataciji.

Modifikovane su, novije proizvodnje, poseduju dodatno gejanje u kabini, klima uređaje, sušače za vazduh i drugu dodatnu opremu, navodi u saopštenju Srbija Kargo. 

Ovo preduzeće nedavno je najavilo da će se zapošljavanje novih radnika, svih nivoa kvalifikacija, nastaviti i u 2021. godini, a da će naročita pažnja biti usmerena ka prijemu mlađih izvršilaca.