OBJAŠNJENJE Uprave carina: Primena Sporazuma o slobodnoj trgovini između Britanije i Srbije

Uprava carina saopštila je da, nastavljajući da neguje partnerski odnos sa privredom, 20. maja 2021. godine spremno dočekuje početak primene novog Sporazuma o partnerstvu, trgovini i saradnji između Srbije i Velike Britanije

Za privrednike obe zemlje ovo praktično znači povratak kontinuitetu poslovanja kakav je bio pre izlaska Velike Britanije iz EU, jer je novi Sporazum fokusiran na očuvanje ranijih veza uspostavljenih u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju EU, formiranje zone slobodne trgovine, očuvanje povlašćenih uslova u trgovini i njenu dalju liberalizaciju.

U informacioni sistem carinske službe implementirane su sve izmene predviđene novim Sporazumom, koje se uglavnom odnose na količinska ograničenja za uvoz određenih poljoprivrednih proizvoda, u skladu sa Uredbom o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2021. godinu, dodaje se u saopštenju Uprave carina.

Stupanje na snagu ovog sporazuma omogućiće nesmetanu dvosmernu trgovinu u interesu kompanija i potrošača obe države, a prisustvo većeg broja britanskih kompanija u Republici Srbiji svakako će dati dodatni podsticaj njenom ekonomskom razvoju i napretku, navedeno je.

Uprava carina objavila je prethodno i Akt o primeni Sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Republike Srpske. Sporazum o partnerstvu, trgovini i saradnji vlade Srbije i UK potpisale su 16. aprila, a on će se privremeno primenjivati počev od 20. maja 2021. U cilju pravilne i jednoobrazne primene odredaba Sporazuma, Uprava carina dala je objašnjenje kojim su obuhvaćene sledeće oblasti:

– Trgovina robama;
– Pravila o poreklu robe;
– Struktura protokola;
– Sticanje srpskog porekla;
– Kumulacija porekla;
– Postupak utvrđivanja preferencijalnog porekla robe u Republici Srbiji;
– Dokazi o poreklu;
– Direktni transport;
– Zabrana povraćaja ili oslobođenja od carine;
– Izvoz uz izdavanje uverenja EUR.1/EUR-MED ili uz sačinjavanje izjave na fakturi;
– Popunjavanje carinske deklaracije;
– Kontrole u postupku carinjenja;
– Praćenje primene sporazuma o pravila o poreklu.

Akt Uprave carina Primena sporazuma o slobodnoj trgovini između Velike Britanije i Republike Srbije možete preuzeti OVDE.