ANALIZA: Kakvi su rezultati luka i skladišnih kompanija u Srbiji u 2022. godini?

Posle liste najuspešnijih špeditera, zatim prevoznika u drumskom transportu, kao i železničkih, vodnih i avio kompanija u 2022. godini, ovaj serijal završavamo sa preduzećima registrovanim za manipulaciju tereta i skladištenje. U saradnji sa kompanijom CUBE Team, koja se bavi analizama poslovnih podataka, donosimo vam pregled poslovanja firmi na osnovu objavljenih finansijskih izveštaja. Ovo su rezultati:

Manipulacija teretom

U delatnosti 5224 – manipulacija teretom ukupno je registrovano 312 firmi od kojih je 144 aktivno. U formi doo registrovano je 40 ili 27,8%, 97 preduzetnika (67,4%) i 7 AD. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 8.931.317.000 dinara, uz ostvareni profit od 328.417.000 dinara za 2022. godinu. U ovom sektoru zaposleno je 1.028 ljudi.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Luka Dunav koja ima i najveći profit. Najviše zaposlenih ima Luka Beograd.

Skladištenje

U delatnosti 5210 – skladištenje ukupno je registrovano 311 firmi od kojih je 179 aktivno. U formi doo registrovano je 146 ili 81,6%, 27 preduzetnika (15,1%) i 4 AD. Ukupni poslovni prihodi za celu delatnost dostigli su 17.209.094.000 dinara, uz ostvareni profit od 1.248.807.000 dinara za 2022. godinu. U ovom sektoru zaposleno je 1.070 ljudi.

U tabeli ispod pogledajte TOP 10 firmi po poslovnim prihodima, uz podatke o pravnoj formi, broju zaposlenih i ostvarenom neto rezultatu pojedinačno po kompanijama i ukupnoj sumi.

Najstarija kompanija i dalje aktivna u delatnosti je Robno-transportni centar Šabac, kompanija sa najviše zaposlenih je Lagermax AED, dok je najveći profit ostvarilo Podzemno skladište gasa Banatski Dvor.

Pored procene kreditnog rizika, izveštavanja i usluga monitoringa, CUBE Team se bavi analizama poslovnih tržišta, trgovinskim izveštajima i praćenjem konkurencije. Osim za preduzeća u Srbiji, CUBE Team može obezbediti izveštaje o kompanijama iz sledećih zemalja: Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Slovenija, Bugarska i Rumunija. U ponudi imaju i kreiranje baza potencijalnih korisnika logističkih, špediterskih, transportnih usluga sa više od 100 različitih kriterijuma.